A zase to testování!

TESTOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH

S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace, významné meziregionální rozdíly a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými, bylo v populaci dětí a žáků v regionech nejzasaženějších nákazou covid-19 přistoupeno k preventivnímu screeningovému testování, a to v okresech, kde 7denní incidence dosahovala ke dni 23. 10. 2021 hodnot na 300 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Konkrétně se jedná o tyto okresy:

1. a 8. listopadu 2021:

České Budějovice, Prachatice, Brno-venkov, Karviná, Opava, Ostrava-město, Prostějov, Přerov,

8. a 15. listopadu 2021:

hl. m. Praha, okresy: Beroun, Kolín, Praha-západ, Praha-východ, Strakonice, Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Rokycany, Louny, Olomouc, Šumperk, Jihlava, Blansko, Brno-město, Vyškov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kroměříž, Vsetín a Zlín

ZÁKLADNÍ ODPOVĚDI K TESTOVÁNÍ COVID NA ŠKOLÁCH

Kdo se testuje?

V oblastech (okresech) určených Mimořádným opatřením MZd se testují:

– děti v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální,

– žáci základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

Kdo se netestuje?

– ostatní děti, žáci a studenti v regionálním školství (tj. MŠ, VOŠ, ZUŠ, dálkové studium aj.)

– osoby s potvrzením OTN, tj. s ukončeným očkováním, potvrzením o prodělané nemoci nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst.

Kdy?

8. a 15. listopadu 2021, resp. jednou týdně, vždy první den vyučování v týdnu po dobu platnosti povinnosti testovat ve vybraných okresech.

Kde?

Ve škole, v prostorech s možností větrání. K testování jsou použity samoodběrové neinvazivní testy dodané MŠMT.