Informace k provozu základní školy v souvislosti s covid-19

Školní rok 2021/2022 je stále poznamenán epidemií covid-19, proto se organizace školy i nadále řídí dle aktuálních nařízení MŠMT a MZd.

Testování:

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test AG testy provedeme 1. září (2. září – žáci 1. ročníku), a dále v termínech 6. září a 9. září 2021.

Hygienická pravidla:

  • při vstupu do školy žák použije připravenou dezinfekci na ruce
  • žáci a osoby vykazující známky infekčního onemocnění nesmí vstupovat do budovy
  • doprovod žáků nevstupuje do budovy školy
  • vstup cizích osob do školy je omezen
  • žáci nosí roušku ve společných prostorech
  • žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce
  • pravidlené mytí rukou
  • ve třídách bude zajištěno pravidelné větrání