Zájmová činnost

Zájmová činnost pro školní rok 2021/2022

Naše jednání s MŠMT o zřízení pobočky ZUŠ při naší škole bohužel nebylo úspěšné. Díky projevenému velkému zájmu rodičů o umělecké vzdělávání jejich dětí, budeme  žádost o zřízení pobočky ZUŠ v Žabni podávat znovu. Ve spolupráci s SVČ Vratimov se nám podařilo zajistit ekvivalent k  výtvarnému oboru, náhradu hudebního oboru se nám zajistit nepodařilo.  

Kroužky pod vedením SVČ Vratimov najdete na webových stránkách www.svcvratimov.cz/krouzky a probíhají vždy v budově ZŠ a MŠ Žabeň.