Zájmová činnost

Zájmová činnost pro školní rok 2022/2023

Umělecké vzdělávání v hudebním oboru ZUŠ A PLUS bude pro přihlášené děti probíhat vždy v budově školy podle individuálních rozvrhů.

Výtvarný obor ZUŠ A PLUS bude vyučován vždy v úterý.

Kroužky pod vedením SVČ Vratimov najdete na webových stránkách www.svcvratimov.cz/krouzky a probíhají vždy v budově ZŠ a MŠ Žabeň.