Zájmová činnost

Zájmová činnost pro školní rok 2023/2024

Umělecké vzdělávání v hudebním oboru ZUŠ A PLUS bude pro přihlášené děti probíhat vždy v budově školy podle individuálních rozvrhů.

Výtvarný obor ZUŠ A PLUS bude vyučován vždy v úterý.

Kroužky pod vedením SVČ Vratimov najdete na webových stránkách www.svcvratimov.cz/krouzky. Zahájení žabeňských kroužků proběhne v týdnu od 2. října 2023 v prostorách KD Žabeň. Po otevření tělocvičny se přesuneme do nových prostor.