Školní poradenské pracoviště

I přes rodinnou atmosféru a výrazně individuální přístup k žákům jsou kompetentní poradenské služby žádoucím a nezbytným standardem kvalitní školy. Proto v souladu s platnou legislativou pracujeme na zajištění kompetentního školního poradenského pracoviště. Tým odborníků školního poradenského pracoviště s jasně formulovanými kompetencemi a odpovědností je nezbytnou součástí kvalitní školy. Odborníci školního poradenského pracoviště jsou integrovanou součástí života školy. Jejich výhodou je, že mohou posoudit potřeby dětí, žáků, studentů v kontextu dynamiky školního života. S takto nastaveným zázemím je možné při vzdělávání pomáhat každému dítěti, žákovi, studentovi dosáhnout na jeho individuální maximum, rozvíjet zvídavost a umožnit mu přebírat zodpovědnost za jeho učení.

Na koho se můžete obrátit:

Mgr. Kateřina Mannheimová, výchovný poradce, Roční plán výchovného poradce

Bc. Kateřina Musilová, metodik prevence, Minimální preventivní program

Mgr. Lenka Činčalová, odborník v oblasti výukových obtíží žáka