Základní  Mateřská  škola Žabeň

Všichni svým dětem přejeme co nejlepší vzdělání a zázemí a děláme vše pro to, aby měly šťastné a bezstarostné dětství. Současně nezapomínáme, že jednou nastane čas, kdy budeme potřebovat, aby i ony podaly pomocnou ruku nám, svým rodičům, nebo někomu jinému, kdo ji bude potřebovat.

U nás ve škole si uvědomujeme, že mnohem snáze se lze naučit odříkat zpaměti slovní druhy a malou násobilku než se chovat uctivě k druhým lidem a být ochotný jim pomoci i za cenu vlastního nepohodlí. Proto pracujeme s dětmi nejen na tom, co potřebují znát k dosažení akademického úspěchu, ale také na tom, jak se mít rád. Protože mít rád sám sebe znamená mít rád i ostatní, vyznat se ve svých emocích, chápat druhé a především věřit sám v sebe, abych mohl důvěřovat okolnímu světu.

Je to běh na dlouhou trať, který vyžaduje nejen jistou dávku odvahy, trpělivosti, laskavosti, pravdivosti a hlavně důvěry ve schopnosti a možnosti dětí, ale také vůli k pozitivnímu posunu každého z nich. Ruku v ruce, společně s Vámi, pro to uděláme vše, co je v našich silách.

S Vaší pomocí věříme, že uspějeme.