Školní jídelna

Platby, přihlášky a odhlášky stravování

 

Nové informace pro zaměstnance školy!!! 

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/stara/info_print.php?idzar=399&lang=CZ

 

Přihlášky ke stravování v ZŠ a MŠ a do školní družiny jsou k dispozici zde. Platební údaje k úhradě stravy, školného a družiny poskytnou třídní učitelky ve středu 1. 9. 2021. Prosíme o vyplnění přihlášek ke stravování a jejich předání učitelkám nebo zaslání naskenovaných přihlášek na e-mail skola@skolazaben.cz. Informace o platebních údajích si ponechte doma.

Úplata za stravu, školné a družinu se platí bezhotovostním stykem do 10. dne v měsíci. Ideální je zřídit trvalý příkaz již v září s nastavením jeho automatického ukončení v červnu. V případě platby v hotovosti se výše uvedené hradí kolem 10. dne v měsíci u hospodářky školy.

  • Stravu odhlašujte a přihlašujte do 7.30 h, nejlépe SMS zprávou na tel. 724 044 064. U odhlášek e-mailem negarantujeme včasné odhlášení!
  • V případě onemocnění dítěte je možné první den nemoci odebrat stravu do jídlonosiče, a to do 12 h.