Školní jídelna

Platby, přihlášky a odhlášky stravování

Přihlášky ke stravování v ZŠ a MŠ a do školní družiny jsou k dispozici zde. Uživatelská jména a hesla do portálu estrava.cz vám poskytne hospodářka školy a variabilní symboly k platbám paní učitelky. Vyplněné přihlášky ke stravování předejte osobně učitelkám nebo zašlete naskenované na e-mail skola@skolazaben.cz. Informace o platebních údajích naleznete níže.

Úplata za stravu, školné a družinu se platí bezhotovostním stykem na č. ú. 1017724202/5500 (nový kód banky) do 10. dne v měsíci. Ideální je zřídit trvalý příkaz již v září s nastavením jeho automatického ukončení v červnu. V případě platby v hotovosti se výše uvedené hradí kolem 10. dne v měsíci u hospodářky školy.

  • Stravu odhlašujte a přihlašujte den předem do 14.00 h na portálu estrava.cz. V případě náhlé nemoci dítěte je možno odhlásit stravu ráno nejlépe SMS zprávou na tel. 724 044 064 nejpozději do 7.30 h. Na odhlášky e-mailem nebude brán zřetel.
  • Pokud v případě náhlého onemocnění nestihnete odhlásit dítě do 7.30 h, je možno pouze první den nemoci odebrat stravu do jídlonosiče, a to do 11.20 h.

Informace k portálu estrava.cz naleznete zde a informace k platbám stravného, družiny a školného níže. V případě dotazů nás kontaktujte na skola@skolazaben.cz.

Vnitřní řád školní jídelny 2023

Informace k odhlašování a platbě stravného a družiny (ZŠ)

Dítě ze stravování odhlaste nejpozději den předem do 14 h na www.estrava.cz. Totéž platí pro přihlašování po ukončení absence dítěte. V případě nemoci dáváme dětem jídlo do jídlonosiče od 11.05 do 11.20 h (pouze první den nemoci).

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. ŠJ 724 044 064 nebo na e-mail skola@skolazaben.cz.

Stravné hraďte bankovním převodem do 10. dne v měsíci. Pro rozlišení stravného a družiny slouží specifický symbol (2023001 – stravné, 2023003 – družina). Variabilní symboly vám poskytnou učitelky ZŠ, případně na vyžádání hospodářka školy na skola@skolazaben.cz.

Hraďte zvlášť stravné a zvlášť družinu. Ideální je zřídit trvalý příkaz s měsíční frekvencí a s nastavením jeho automatického ukončení v červnu. Vyúčtování a vrácení případných přeplatků proběhne v lednu a v červenci.

Družina                                                                              120 Kč/měsíc

Svačiny                                                                               240 Kč/měsíc (12 Kč/svačina)

Obědy dětí do 10 let (1. až 4. ročník)                            600 Kč/měsíc (30 Kč/oběd)

Obědy dětí, které do 31. 8. 2024 dovrší 11 let            680 Kč/měsíc (34 Kč/oběd)

 

Informace k odhlašování a platbě stravného a školného (MŠ)

Dítě ze stravování odhlaste nejpozději den předem do 14 h na www.estrava.cz. Totéž platí pro přihlašování po ukončení absence dítěte. V případě nemoci dáváme dětem jídlo do jídlonosiče od 11.05 do 11.20 h (pouze první den nemoci).

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. ŠJ 724 044 064 nebo na e-mail skola@skolazaben.cz.

Stravné hraďte bankovním převodem do 10. dne v měsíci. Pro rozlišení stravného a školného slouží specifický symbol (2023001 – stravné, 2023002 – školné). Variabilní symboly vám poskytnou učitelky MŠ, případně na vyžádání hospodářka školy na skola@skolazaben.cz.

Hraďte zvlášť stravné a zvlášť školné. Ideální je zřídit trvalý příkaz s měsíční frekvencí a s nastavením jeho automatického ukončení v červnu. Vyúčtování a vrácení případných přeplatků proběhne v lednu a v červenci.

Školné (nehradí předškoláci)             350 Kč/měsíc (prázdninové školné 200 Kč/měsíc)

Celodenní strava                                 900 Kč/měsíc (45 Kč/den – přesnídávka 10 Kč, oběd 25 Kč, svačinka 10 Kč)

Polodenní strava                                 700 Kč/měsíc (35 Kč/den – přesnídávka 10 Kč, oběd 25 Kč)

Děti, které do 31. 8. 2024 dovrší věku 7 let

Celodenní strava                                 960 Kč/měsíc (48 Kč/den – přesnídávka 11 Kč, oběd 27 Kč, svačinka 10 Kč)

Polodenní strava                                 760 Kč/měsíc (38 Kč/den – přesnídávka 11 Kč, oběd 27 Kč)

 

Stravné za oběd může být změněno dle aktuální finanční kalkulace i během školního roku na základě rozhodnutí a pokynů vedoucí ŠJ ZŠ Paskov.