O škole

Vzpomínky na období strávené v „malotřídce“ se napříč generacemi, navzdory turbulentním změnám ve společnosti, nemění. Všichni jsme se znali, rodiče se znali, kamarádili jsme se i po škole, pomáhali jsme si. Kalamáře jsme vyměnili za bombičková pera, bombičková pera za PILOTY, ale atributy „malotřídky“ zůstaly a v důsledku doby nabraly na významu. Starší děti, stejně jako v rodině, dohlížejí na mladší a učí se větší toleranci a zodpovědnosti. Mladší pokukují po „zkušenějších a chytřejších“ a snaží se jim co nejrychleji vyrovnat. V letošním školním roce je u nás poprvé pět tříd, ale díky stále přítomné vzájemné propojenosti jsou děti přes své přirozené odlišnosti podněcovány ke spolupráci. V bezpečném prostředí třídy si tak děti „nanečisto“ zkoušejí skutečné fungování velkého světa, kde se spolu setkávají lidé mnoha skupin odlišných generačně, kulturně či názorově.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT?

  • Skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelskou atmosféru, porozumění, bezpečné a respektující prostředí,
  • angličtinu a informatiku od 1. ročníku,
  • škola standardně zajišťuje a bezplatně poskytuje svým žákům sešity, pracovní sešity i výtvarné potřeby,
  • ICT – interaktivní tabule a panely, Ozoboti EVO, notebooky, tablety a robotické hračky jsou efektivně využívány napříč ročníky,
  • třídy vybavené ergonomickým nábytkem, dětskými sedacími vaky, na chodbách basketbalové koše,
  • kvalitní výuku orientovanou na emoční rozvoj, čtenářství a učení v souvislostech podpořené formativním hodnocením,
  • 2x ročně slovní zpětnovazebné hodnocení,
  • zimní pobyty v přírodě s výukou lyžování, škola v přírodě, zahraniční exkurze, letní školní tábor,
  • zábavnou školní družinu s atraktivním programem.