Info pro rodiče

Provozní doba mateřské školy je od 6.30 do 16.30 h. Všechny děti se ráno schází ve třídě Sluníčko. V 7.30 h odchází Květinka s paní učitelkou do své třídy, odpoledne v 16 h se opět všechny děti setkávají u Sluníčka.

V případě jakéhokoliv dotazů kontaktujte paní učitelku e-mailem. 


  1. Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí
  2. Co budou děti potřebovat do MŠ
  3. Dotazník „Co už umí moje dítě“
  4. Proces adaptace a návrh individuálního adaptačního plánu
  5. Další informace a odkazy

Další informace a odkazy

Aktuální přihlášku ke stravování v MŠ si stáhnete zde. Vyplněný a podepsaný sken prosím zašlete na skola@skolazaben.cz nebo do datové schránky školy uc9mjci.