Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

  • Mluvte s dítětem o tom, jaké je to v mateřské škole a co se tam dělá. Přijďte se s ním podívat na prostředí, seznamte se s paní učitelkou. Do školky choďte raději dříve, abyste měli na vše dostatek času a vyhnuli se spěchu.
  • Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.
  • Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Aby dítě chodilo do školičky rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.
  • Vaše dítě se bude cítit tehdy dobře, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti, pomůžete mu zbavit se nejistoty. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, oblékání, jídle. Ujistěte ho o tom, že paní učitelka mu ráda pomůže.
  • Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace. Vždy je možná individuální domluva dle aktuálních potřeb vašeho dítěte.
  • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.
  • Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem – plyšovou hračku.
  • Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.
  • Za pobyt ve školičce neslibujte dítěti odměny. Nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě – pochvalte dítě a motivujte je k dalšímu pobytu.
  • Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastalou situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy u rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do mateřské školy bude vodit ten, který s tím má menší problém