Projekty školy

Škola se ve školním roce 2020/2021 zapojuje do následujících projektů:

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ je zaměřen na podporu zdravé výživy. Žákům je poskytováno ovoce a zelenina zdarma.

Projekt „Mléko do škol“ je zaměřen na podporu zdravé výživy. Žákům je poskytováno mléko a mléčné výrobky zdarma.

Logo: Ovoce a mléko do škol

Projekt „Recyklohraní“ je zaměřen na podporu ekologického chování, recyklaci a třídění odpadů, výchovu k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem.

Logo: Recyklohraní 

Projekt „Šablony pro ZŠ a MŠ III“ je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je personální posílení organizace a podpora osobnostně sociálního rozvoje pedagogických pracovníků, spolupráce s rodiči, podpora realizace projektových dnů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Plakát: Šablona III

Projekt Šablony pro ZŠ a MŠ II je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální posílení organizace a podpora osobnostně sociálního rozvoje pedagogických pracovníků, spolupráce s rodiči, podpora realizace projektových dnů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.