Projekty školy

Škola se zapojuje do následujících projektů:

Projekt „Digitalizujeme školu“ je financován Evropskou unií – Next Generation EU.

Plakát: Realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

                 

 

Projekt „Doučování žáků škol“ je financován Evropskou unií – Next Generation EU.

Plakát: Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

                  

 

Projekt „Šablony pro ZŠ a MŠ III“ je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je personální posílení organizace a podpora osobnostně sociálního rozvoje pedagogických pracovníků, spolupráce s rodiči, podpora realizace projektových dnů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Plakát: Šablona III

Projekt „Šablony pro ZŠ a MŠ II“ je spolufinancován Evropskou unií. Projekt byl ukončen.

Cílem projektu je personální posílení organizace a podpora osobnostně sociálního rozvoje pedagogických pracovníků, spolupráce s rodiči, podpora realizace projektových dnů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ je zaměřen na podporu zdravé výživy. Žákům je poskytováno ovoce a zelenina zdarma.

Projekt „Mléko do škol“ je zaměřen na podporu zdravé výživy. Žákům je poskytováno mléko a mléčné výrobky zdarma.

Logo: Ovoce a mléko do škol

 

Projekt „Recyklohraní“ je zaměřen na podporu ekologického chování, recyklaci a třídění odpadů, výchovu k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem.

Logo: Recyklohraní