Proces adaptace a návrh individuálního adaptačního plánu

        Je důležité si uvědomit, jak náročnou změnou v životě dítěte nástup do mateřské školy je. Vaše pomoc je v období adaptace nenahraditelná!

Je vhodné, aby malé děti nezůstávaly od počátku ve školce na odpolední odpočinek, a aby všechny změny probíhaly postupně a plynule. Nechávejte své dítě v mateřské škole pouze po nezbytně nutnou dobu a vyzvedávejte své dítě včas.

Níže popsaný adaptační plán berte jako počáteční návrh, se kterým se dále pracuje podle vašich potřeb. Každé dítě je jiné a je pro něj vhodné něco jiného. Zároveň si uvědomujeme, že i vaše možnosti nejsou neomezené. Uvedená časová rozmezí jsou pouze orientační, navrhovaná s ohledem na zájem dítěte. Čas příchodu a odchodu je na vás.

Návrh individuálního adaptačního plánu

1. den 7.30–9.00 h (před svačinou)

Přijďte s dítětem do školky společně a společně prozkoumejte nové prostředí. Najděte dítěti značku, ukažte mu, kde najde své oblečení a seznamte ho s ním, aby si ho bezpečně poznalo. Pomozte mu v seznámení s paní učitelkou a novými kamarády. Projděte si společně třídu, podívejte se na hračky a pohrajte si s nimi. Poté společně odejděte a těšte se na druhý průzkumnický den ve školce. Doma si povídejte o tom, co jste ve školce viděli, s jakými hračkami si zítra pohrajete…

2.–5. den 7.30–9.30 h (po svačině)

Přijďte s dítětem společně do třídy, na chvíli si pohrajte a sami odejděte. Dítěti předtím vysvětlete, že si na chvíli pohraje s kamarády bez vás a po svačince ho vyzvednete. Po rozloučení se do třídy opakovaně nevracejte, nemusíte se ubezpečovat, že je dítě v pořádku. Paní učitelky vědí, co mají dělat. Ve slíbenou dobu přijďte, projevte radost, že si dítě pěkně hrálo a společně odejděte domů. Je důležité, aby se vaše dítě mohlo spolehnout na to, že opravdu přijdete.

2. týden 7.30–11.45 h (po obědě)

Omezte loučení na prostor šatny a předejte s úsměvem dítě paní učitelce ve dveřích třídy. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Neodcházejte však ani narychlo nebo tajně, když vám dítě nevěnuje pozornost. Vyzvedněte si jej po obědě. I při vyzvedávání se může stát, že dítě reaguje pláčem. Je to naprosto přirozená reakce. Dítě nelitujte, že muselo být bez vás.

3. týden 7.30–11.45 h, případně do 14.30 h a déle

Dítě si vyzvedáváte po obědě do plného zvládnutí adaptace v mateřské škole. Některé děti jsou již připravené na pobyt v MŠ celý den, jiné děti si však ještě musí zvyknout na myšlenku, že budou spát jinde než ve své postýlce. Podle aktuální situace probíhá domluva na odpočívání po obědě a vyzvednutí dítěte po odpolední svačině od 14.30 h.

Pár rad na závěr

  • Přivádějte a vyzvedávejte dítě přibližně ve stejný čas. Před svým odchodem naposledy dítěti vysvětlete, kdo a kdy si jej ten den vyzvedne. Zda po obědě nebo po spaní. Údaje jako „brzy“, „až si pohraješ“, nebo „po práci“ dítěti vůbec nic nesdělí.
  • Pokud dítěti oznámíte, že půjde do MŠ, stůjte si za tím a do školky ho skutečně dejte.
  • Neptejte se dítěte, jestli chce do školky nebo ne. Děti v tomto věku mění své názory během minut podle dané situace.
  • Pokud je pro dítě náročné chodit do školky pět dní v týdnu, prodlužte si víkend třeba o dva dny, ale dodržujte to pravidelně.
  • Ujistěte dítě, že jej do školky neodkládáte. Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že nechodí do školky proto, že na něj nemáte čas, nebo že s ním nechcete být doma. Každý má své povinnosti – rodič práci, dítě školku.
  • Nástup dítěte není nutný ihned k prvnímu září, kdy přijde více nových dětí a není snadné ze strany učitelky se každému plně věnovat. Pokud máte tu možnost, domluvte si s paní učitelkou nejvhodnější termín nástupu v průběhu dalších týdnů v září či v říjnu.

Adaptační proces je náročný nejen pro dítě samotné, ale i pro rodiče, kteří mohou prožívat různé obavy. Neváhejte proto být s námi v kontaktu a kdykoli se zeptat na to, co vás zajímá. Řešte s námi případné problémy a věřte nám. Buďte otevření a upřímní. Pokud dítě vidí, že s námi máte otevřený a respektující vztah, stane se pro něj mateřská škola bezpečným prostředím mnohem rychleji.