Křížem krážem Slezskou bránou 2024

Právě jsme se vrátili ze závěrečné přehlídky žákovských prezentací k výše jmenované soutěži a konečně se i Vám můžeme pochlubit projektem na kterém jsme od ledna pracovali. Oslovili jsme žabeňské občany s dotazy, co je v Žabni trápí a naopak, čeho si v obci váží? S výsledky šetření jsme seznámili pana starostu a připravili umělecky pojaté shrnutí pro Vás.

Věříme, že se pobavíte a oceníte naše nejen herecké, ale i jazykové zpracování. Neboť, kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem!

Žáci 4. a 5. ročníku