Informace ke stravování v ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,

byly vám rozeslány e-maily s informacemi ke stravování. Platební údaje a částky za stravné, školné a družinu naleznete také na www.skolazaben.cz/skolni-jidelna.

Číslo účtu: 1017724202/5500 (nový kód banky)

Variabilní symboly vám předají učitelky, případně hospodářka školy na vyžádání na e-mailu skola@skolazaben.cz.

Specifický symbol pro stravné: 2023001

Specifický symbol pro školné: 2023002

Specifický symbol pro družinu: 2023003

Musím za své dítě hradit školné? Pokud je vaše dítě předškolák, školné nehradíte. Nejste si přesto jistí? Zeptejte se učitelek v MŠ.

Přihláška ke stravování pro ZŠ ke stažení zde: www.skolazaben.cz/wp-content/uploads/2023/04/Prihlaska-ke-stravovani-ZS.pdf (nezapomeňte zakroužkovat vybranou variantu stravování)

Přihláška ke stravování pro MŠ ke stažení zde: www.skolazaben.cz/wp-content/uploads/2023/04/Prihlaska-ke-stravovani-MS.pdf (nezapomeňte zakroužkovat vybranou variantu stravování CELODENNÍ/POLODENNÍ)

Děkuji.

hospodářka školy