Přihláška ke stravování v ZŠ a do ŠD

Vážení rodiče,

pokud se bude Vaše dítě v nadcházejícím školním roce stravovat ve škole a docházet do školní družiny, prosíme o vyplnění přihlášky ke stravování v ZŠ a přihlášky do školní družiny. Formuláře jsou k dispozici také na www.skolazaben.cz/formulare-ke-stazeni.

Vyplněné přihlášky prosím odevzdejte učitelkám první den ve škole nebo zašlete naskenované na e-mail skola@skolazaben.cz. V případě opomenutí je vyplníte ve škole.

Platební údaje k úhradě stravného a družiny vám poskytnou učitelky již první školní den.

Děkujeme!