Režim odchodů žáků z družiny

Školní rok 2023/2024

K omluvenkám dětí z ŠD a informace o čase jejich odchodu slouží sešit – Družínek (zadní strana – omluvný list).

l

  • Po vyučování – znamená to, že žák nejde tento den do školní družiny a odchází pod dozorem na oběd, poté sám domů nebo v doprovodu – vždy prosím uveďte.
  • Po obědě – žák jde do družiny a s ní i na oběd. Připraveno k odchodu je nejdříve ve 12,25 hodin. Nezapomeňte uvést, zda jde sám nebo v doprovodu.
  • Samostatné odchody žáků během dne – vždy musí být uvedeno v Družínku s časem odchodu.
  • Vyzvednutí dítěte během dne jiným rodinným příslušníkem, než je uvedeno na přihlášce předem zaznamenejte do Družínku.

Děkujeme za spolupráci!

Tel. kontakt: 602 505 807                                               

e-mail: tereza.vasutova@skolazaben.cz

             katerina.bockova@skolazaben.cz