DENNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

A jak to u nás chodí?

11:40 – 13:30

  • příchod dětí do ŠD, osobní hygiena, volná činnost, oběd.
  • Odpočinková činnost – hromadná nebo dle individuálního přání. Četba knihy, sledování videa či práce na interaktivní tabuli – tyto činnosti motivují děti k následným hlavním činnostem v odpoledním programu.

13:30 – 15:00

  • Rekreační činnost – pobyt na školní zahradě, volná hra. Pozorování přírody v okolí, dle roční doby plnění různých tematických úkolů.
  • Zájmová činnost – výtvarná, sportovní, soutěže, hry v místnosti i venku, dramatizace pohádek, písniček. Plnění kvízů a rébusů.

15.00 hod. – 16.30 hod.

  • Didaktické hry, omalovánky, individuální odpočinkové činnosti, úklid ŠD, odchody žáků domů.

Vždy přihlížíme při výběru činností k počasí, ale i náladě a přání našich dětí.