Charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola v Žabni vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní výdejny.

Historie školy v Žabni sahá až do roku 1904. Tehdy se škola nacházela v dnešním obecním úřadě. Budova současné školy byla postavena v roce 1961.

Škola v letech 2011–2013 prošla rozsáhlou rekonstrukcí, při níž bylo přistavěno druhé podlaží školy a rozšířeny prostory mateřské školy. Došlo také k zateplení budovy a výměně oken a elektroinstalace. Celá škola je vybavena novým moderním nábytkem a technikou, díky čemuž se zařadila mezi nejmodernější ve svém okolí.

Základní škola je malotřídní škola s pěti ročníky ve třech třídách, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna – výdejna. Výuka všech pěti ročníků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Tvořivá škola – škola pro život“.

Specifické pozitivní rysy malotřídní školy:

  • Třídy malotřídních škol jsou početně malé, učitel se může více věnovat jednotlivým žákům, a ti mají více příležitostí se projevit.
  • Vyučování v malotřídní škole vede žáky ke vzájemné spolupráci, samostatnosti a k rozvoji komunikace.
  • Ve věkově smíšených třídách se mohou mladší děti učit od starších.
  • Ve třídě lze navodit pocit sounáležitosti, děti se znají s učiteli a dalšími zaměstnanci školy.

Ke stažení: Certifikát „Etická výchova“

Mateřská škola je dvoutřídní, má k dispozici šatnu, třídy a hernu, která nabízí dostatek prostoru pro všechny aktivity. Pracuje se školním vzdělávacím programem „Hurá do přírody“. Mateřská škola využívá rozlehlou školní zahradu s dětským hřištěm.

Školní družina využívá ke své činnosti nejprostornější třídu školy s podestou a horolezeckou stěnou. Pracuje podle školního vzdělávacího programu „Tvořivé hraní nudu zahání“. Školní družina úzce spolupracuje se Střediskem volného času ve Vratimově.