Masopustní karneval ve ŠD

Masopust je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. Proto jsme si s dětmi v družině udělali s dětmi v pátek 25.2.2022 malý Masopustní karneval. Děti si ho užili i s diskotékou a těšíme se na další příští rok.

Masopustní karneval – fotogalerie